mobile-menu

CRM

Met de snelheid en efficiëntie die technologische oplossingen voortbrengen kunnen adviseurs hun klanten slagvaardiger dan ooit van dienst zijn. Veel gebeurtenissen die klanten raken kunnen goed worden voorspeld door slimme software.

Zonder automatisering is het bijhouden van zulke gebeurtenissen en ontwikkelingen voor adviseurs tijdrovend, zo niet onhaalbaar. Een slim systeem legt direct verbanden en geeft adviseurs en geldverstrekkers meer inzicht. Een koppeling met de bedrijfseigen systemen maakt de dataverzameling toepasbaar op individuele klanten. Zo kan de adviseur gerichter inspelen op behoeftes. Uit de data kan namelijk blijken dat bepaalde ontwikkelingen relevant worden voor die ene klant. Daarmee hebben adviseurs een efficiënt instrument in handen om klanten proactief te benaderen en vervolgens van gedegen advies te voorzien.

Naast een analysetool heeft Holland Financial Data Group een uniek CRM. Met dit CRM zijn veel koppelingen met externe bronnen mogelijk. Ook kunnen zeer uitgebreide selecties worden gemaakt binnen een portefeuille. Dit CRM bevat o.a.:

 • inlog adviseur
 • inlog consument
 • online klant inventarisatie
 • rapportgenerator
 • documenten upload
 • klantdata
 • productdata
 • onderpand

Denk bij gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de hypotheek en/of verzekeringen aan:

 • Het naderen van de datum die 10 jaar vóór de pensioenleeftijd ligt (in verband met het kunnen aanpassen van de hypotheek zonder met het pensioeninkomen rekening te hoeven houden).
 • Het kunnen wijzigen van een risicoklasse door aflossing of waardestijging van de woning
 • Het goedkoper kunnen verzekeren van een overlijdensrisicoverzekering
 • Aanpassingsmogelijkheden van de hypotheek bij renteverlenging

Vastlegging

Ons CRM biedt de mogelijkheid om consumenten proactief te benaderen over in kaart gebrachte risico's. Dit kan een geldverstrekker / verzekeraar vanuit de eigen organisatie doen of in samenspraak met andere partijen zoals bijvoorbeeld hypotheekadviseurs.

Verslaglegging

Resultaten, contactmomenten en vastlegging kunnen worden afgedwongen. Daardoor kan er optimaal verslag worden uitgebracht aan bijvoorbeeld accountants en toezichthouders zoals de AFM.